ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น RSS

 

วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2561 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแรงงานไทย (จำนวน 18 คน) ณ บริษัท HOTTA ELECTRIC CO.,LTD  (จำนวน 2 คน)  บริษัท IRIE YOSHIAKI  และ  (จำนวน 5 คน) บริษัท ARAKAWA TAMOTSU ณ  เมืองโอตะ
จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น