อธิบดี กกจ.ร่วมรายการ “NBT มีคำตอบ” RSS

 

วันที่ 4 มิถุนายน 62 ที่สถานีโทรทัศน์ NBT นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บันเทปสัมภาษณ์ประเด็น “ส่งเสริมอาชีพแรงงานนอกระบบ” กำหนดออกอากาศในรายการ “NBT มีคำตอบ” วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับฟังในรายการ ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองและสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานีได้นำกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบที่ให้การสนับสนุนมาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จำนวน 4 กลุ่มคือ

1.กลุ่มแปรรูปผ้าทอ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สจจ.อุทัยธานีให้การสนับสนุน

2.กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สจจ.อุทัยธานีให้การสนับสนุน

3.กลุ่มทอเสื่อกก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง สจจ.อ่างทองให้การสนับสนุน

4.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง สจจ.อ่างทองให้การสนับสนุน