ลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพในโซมาเลีย ชุดสุดท้ายกลับถึงไทยแล้ว 14 คน อีก 6 คน อยู่ทำงานต่อกับนายจ้างอิหร่าน
รอง “ประวิตรฯ” มอบ 7 นโยบาย พร้อมย้ำให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ประชุมหารือแนวทาง การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019

 1 2 3 >