นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามเบาะแสที่มีผู้แจ้งเข้ามาว่าพบไกด์เถื่อน และชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
อธิบดี กกจ. ลงพื้นที่ปากคลองตลาดเพื่อตรวจสอบ ปราบปรามคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปราบปรามคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

 1 2 3 >  Last ›