อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมระหว่างกรมการจัดหางาน กรมการกงสุล และอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ผ่านระบบ VDO Conference
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ผ่านโปรแกรม ZOOM
1

 1 2 3 >  Last ›