1
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์รายการ “ข่าวเช้าหัวเขียว” ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 /2564
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 < 1 2 3 4 >