อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ กรณีที่รัฐสั่งปิดสถานที่พักคนงาน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงานกับสมาคมก่อสร้าง เพื่อหารือในแนวปฏิบัติกรณีปิด (Seal) แคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมแถลงข่าว มาตรการป้องกันเยียวยาแรงงาน หลังปิดแคมป์คนงานจังหวัดแดงเข้มคุมโควิดระบาด
อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทและอวยพรให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2564
กกจ.ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2564

 < 1 2 3 4 >