รายการ ประเภท
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
เตือนแรงงานไทยคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
10 สิงหาคม 2559 นัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ รีบ ! พาแรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ไปจดทะเบียนก่อนหมดเขต 31 กรกฎาคม 2559 และ 22 สิงหาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คุณอยู่ที่ หน้าหลัก›ศูนย์ข่าว›ยกเลิก !! ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด ยกเลิก !! ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไปทำงานต่างประเทศควรสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์คุ้มค่า จ่ายครั้งเดียว ... คุ้มครองตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 จัดงานนัดพบแรงงาน 22 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Ministry of Labour in Action. Solving labour trafficking, hoping to be free from the problem
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน แจงมาตรการต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำและมอเตอร์ปั้มน้ำ อาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๔ รายการ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมพื้นและผนังพร้อมอุปกรณ์บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น ๑๐ จำนวน ๑ งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)กำหนดเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 391 392 393 394 395 >  Last ›