ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
16-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องนอนเวรรักษาการณ์ ประจำด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.อ.นิวัต แสงศรีจันทร์รัตน์
16-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี บัวรอด
16-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องนอนเวรรักษาการณ์ ประจำด่านตรวจคนหางานดอนเมือง (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวคณาพร นิลภู
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน ที่ใช้งานประจำกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อไว้ใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อไว้ใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ชั้น 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อไว้ใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อไว้ใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ณ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองคนหางาน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
09-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย ฤกษ์สระ
10-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
19-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนเอกสาร) ยี่ห้อ Fuji Xerox DucuMate 3125 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
06-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เอกสาร) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML - 3710 ND จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
05-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์ พงษ์นิล
03-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน ที่ใช้งานประจำกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
29-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
27-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
08-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
31-10-2022 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อไว้ใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ณ กลุ่มงานควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
28-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อไว้ใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ณ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองคนหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
28-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อไว้ใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
 1 2 3 >