รองอธิบดีกกจ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมการจัดหางาน