พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวฯ

 


icon photo menu วีดีทัศน์