กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค.2564 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์โต๊ะเก้าอี้และกระถางดอกไม้ปูนเปลือย” กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค.2564 ณ ศาลาวัดวารีราษฎร์หนองกุง ม.2 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน โดยมีนางปราณี ปัสวาส รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอน เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ฝึกอบรม 

      ทั้งนี้ ในระหว่างการฝึกอบรมได้มีมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัสโควิค-19 โดยจัดให้มีการวัดไข้ สร้างระยะห่างระหว่างบุคคล ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการฝึกอบรม