โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ RSS

 

              วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุรพงษ์  มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำกิจกรรมออกให้บริการจัดหางาน และแนะแนวอาชีพเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้บริการประชาชนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนโนนสูงวิทยา บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิด หน่วยบริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ใช้บริการ