กิจกรรมจิตอาสา RSS

 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ''วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว''  โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ณ ป่าโคกใหญ่ บ้านโคกใหญ่  ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี