จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย RSS

 

  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย โดยมี นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   กิจกรรมภายในงาน รับบิจาคโลหิต โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ