กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ RSS

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายประภาส  พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)