โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

วันที่ 30 พ.ย. 2565 นายประภาส  พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมคุ้มครองคนหางานและเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย ได้รู้กลวิธีการหลอกลวงของสาย/นายหน้าจัดหางาน และวิธีการป้องกันการหลอกลวงและวิธีป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้กับคนหางาน และผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์