งานนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 RSS

 

 วันที่ 30 พ.ย.2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ จัดงานนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งให้นายจ้างที่ต้องการแรงงาน ผู้ประสงค์จะทำงาน ได้พบปะ สัมภาษณ์ คัดเลือก เพื่อการบรรจุงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น สำนักงานฯ มีการคัดกรอง ใส่หน้ากากอนามัย ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล