ร่วมงาน วันรวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 RSS

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง 5 หน่วยงานมอบเงินสด จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานฯ ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบ