ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน คลายปัญหายื่น Name List คนต่างด้าว 4 สัญชาติ ย้ำทันกำหนด ไม่ตกหล่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปะรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รมว.แรงงาน ชวนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา
กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง
วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
นัดพบแรงงาน
โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศกระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
วิธีป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยตัวคุณเอง
5 ภาษา แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19
นัดพบแรงงาน Co-payment
 1 2 3 >