ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
นายจ้างและสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ และใบอนุญาติทำงานจะหมดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 / (13 Feb 2023) New
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ Link https://ldls.mol.go.th/survey
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO.,LTD.
กรมการจัดหางาน คลายปัญหายื่น Name List คนต่างด้าว 4 สัญชาติ ย้ำทันกำหนด ไม่ตกหล่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปะรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รมว.แรงงาน ชวนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา
กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง
วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
นัดพบแรงงาน
โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศกระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
 1 2 3 >