ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
นัดพบแรงงาน
โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศกระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
วิธีป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยตัวคุณเอง
5 ภาษา แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19
นัดพบแรงงาน Co-payment
รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานนัดพบแรงงาน จ็อบเอ็กซ์โปร์ 2020 JOB EXPO THAILAND 2020
แนวทางการบริการจัดการการทำงานของแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ_0003
คู่มือระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับประชาชน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นัดพบแรงงาน 24 มิ.ย.2563
สำนกงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล
แบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1 2 >