ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
นัดพบแรงงาน Co-payment
รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานนัดพบแรงงาน จ็อบเอ็กซ์โปร์ 2020 JOB EXPO THAILAND 2020
แนวทางการบริการจัดการการทำงานของแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ_0003
คู่มือระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับประชาชน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นัดพบแรงงาน 24 มิ.ย.2563
สำนกงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล
แบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เตือนคนไทย คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์
เตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานผ่านกรมการจัดหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
รับสมัครคนหางาน พนักงานนวด เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย วันที่ 9 – 22 เมษายน 2562
มติ อกนร. ไฟเขียว ! ให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์ 5-30 เม.ย. นี้
นัดพบแรงงานประจำปี 2562
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง
มติคณะรัฐมนตรี 27-3-61 ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เดินทางกลับประเทศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
ลงทะเบียนรายงานตัวแรงงานต่างด้าวออนไลน์ ภายใน 31 มี.ค. 61 เวลา 24.00 น.
กระทรวงแรงงานย้ำแรงงานไทยไปต่างประเทศต้องแจ้งกรมการจัดหางาน หลังพบถูกหลอกให้ค้าประเวณีที่เลบานอน
 < 1 2 3 >