นัดพบแรงงาน RSS

 

เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน

21 มิถุนายน นี้ สนใจสมัครงานและร่วมกิจกรรม ฟรี!

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน  เพื่อรองรับและช่วยเหลือ  ผู้ว่างงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เยียวยาผู้ถูกเลิกจ้าง ช่วยฟื้นฟูกิจกรรมทางธุรกิจกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการแรงงานและผู้ประสงค์จะทำงานได้พบปะสัมภาษณ์คัดเลือกโดยตรง  เพิ่มการบรรจุงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานฯ ได้  มีมาตราการคัดกรองโดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายใส่หน้ากากอนามัยลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้

๑. รับสมัครงาน/สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง

๒. ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ

๓. ให้บริการแนะแนวอาชีพ/ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประกอบอาชีพรายบุคคล/รายกลุ่ม

๔. ลงทะเบียนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะทำงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

 

  จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ผู้ว่างงาน  ผู้ว่างงานตามฤดูกาล ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน  หรือนายจ้างที่ต้องการผู้ร่วมงาน ร่วมกิจกรรมและใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์  0 4381 3228-9, 09 7302 6626