โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs RSS

 

         เชิญชวนนายจ้างในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีลูกจ้างคนไทย และส่งเงินเข้าประกันสังคม มาตราม 33 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยนาจ้างจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง คนไทย 1 คน สูงสุดลูกจ้างคนไทย ไม่เกิน 200 คน สนใจลงทะเบียน https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th/