วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 RSS

 

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดวันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้นายจ้างที่ต้องการแรงงาน ผู้ประสงค์จะทำงาน ได้พบปะ สัมภาษณ์ คัดเลือก เพื่อการบรรจุงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น สำหรับใครที่กำลังมองหางาน หรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 4381 3228-9