ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว RSS

 

     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ