ปะรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว RSS

 

ปะรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป