สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ Link https://ldls.mol.go.th/survey RSS