นายจ้างและสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ และใบอนุญาติทำงานจะหมดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 / (13 Feb 2023) RSS

 

นายจ้างและสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ และใบอนุญาติทำงานจะหมดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 / (13 Feb 2023) นี้ ให้นายจ้างและสถานประกอบการ...ช่วยเร่งดำเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาติทำงานให้โดยเร็วที่สุด ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างของท่านเอง....ทางสำนักงานจังหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้บริการนายจ้างและสถานประกอบการ ...ทุกวัน... (จันทร์-อาทิตย์) นับตั้งแต่ วันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2566. หากนายจ้างต้องการประสงค์ที่จะลงทะเบียนต่อใบอนุญาติทำงานสามารถเข้าที่เว็บไซต์ https://alien13febrenewal.doe.go.th/login  หรือสะดวก Walk IN ที่สำนักงานจัดหางานฯ ก็ยินดียิ่ง.....     https://alien13febrenewal.doe.go.th/login