ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งงานช่างด้านช่างในจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่งงานว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ตำแหน่งงานว่างเดือนกรกฎาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างเดือนมิถุนายน 2563
ตำแหน่งงานว่างเดือนพฤษภาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างเดือน เมษายน 2563
ตำแหน่งงานว่างเดือน มีนาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างเดือน กุมภาพันธ์2563
ตำแหน่งงานว่างเดือน มกราคม 2563