รายการ ประเภท
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิว จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ(Smart Jobs Smart Workers) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เตือน ! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย / นายหน้าจัดหางานเถื่อน หลอกไปทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว ถูกจับปรับติดคุก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​แจงขั้นตอน การขอรับหนังสือเดินทาง (PP) เอกสารเดินทาง (TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาต้องเข้าตรวจสอบบัญชีรายชื่อแรงงานผ่านทาง www.cambodianworker.net ก่อน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานชื่นชมบริษัท HUAWEI ที่ร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่ตรวจสัญชาติแล้ว ติดต่อขอรับหนังสือเดินทาง (PP) เอกสารเดินทาง (TD) และบัตรแรงงานกัมพูชา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางานเผย ตัวเลขการส่งออกแรงงานไทยในตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัว 3 เดือนส่งออกแล้วเกือบ 700 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​บุคคลบนพื้นที่สูงสามารถทำงานได้ทุกประเภทกิจการ ยื่นขอใบอนุญาตได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ(Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​29 พฤศจิกายน 2559 นัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคารด้านหน้ากระทรวงแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (สำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 8 เดิม)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สำนักจัดหางานเขตพื้นที่9เดิม)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการขยายโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bibding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 379 380 381 382 383 >  Last ›