tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พี่น้องแรงงานไทย 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” …ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน “5 ให้”