tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฎิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ตำแหน่่งงานว่างสำหรับผู้พิการ และ ตำแหน่ง part-time
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เมษายน 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มีนาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มกราคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครู
สำนักงานเทศบาลอำเภอทองผาภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562
 1 2 3 >