วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ฝ่ายจัดหางานในประเ RSS

 

วันที่ 23 กันยายน 2564

นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้  ฝ่ายจัดหางานในประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook

ด้วย OBS Stream facebook Live ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น รายการ " *ขอนแก่นมีงานทำ"* โดยได้แนะนำภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ตรงตามความต้องการของตนเองไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอิสระ และการรับงานไปทำที่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมรับชมขณะดำเนินรายการจำนวน 56 คน และรับชมย้อนหลังจำนวน 1,900 คน Link : https://facebook.com/doekhonkaen9/videos/285559133100200/?_rdr