tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวัน RSS

 

วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น