tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดข RSS

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน  ฆารชม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานในประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการภายใต้ดำเนินกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนฯ  และผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน