วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นออกตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประก RSS

 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นออกตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการตามโครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่น ณ ร้าน เจียงลูกชิ้นปลา เลขที่ ๓๘  ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ผลการตรวจสอบพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน ๔ คน   มีเอกสารหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานเป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติถูกต้องตามกฏหมาย