วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ IM JAPAN ออกด RSS

 


วันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับเจ้าหน้าที่  IM  JAPAN  ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน  การเตรียมความพร้อมในการหางานทำการไปทำงานต่างประเทศ  การป้องกันหลอกลวงคนหางานไปงานต่างประเทศ  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๔๗๑ คน