วันที่ 25 กันยายน 2562 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัล ศูนย์ราชการสะดวก GECC ระดับก้าวหน้า สีเงิน ประจำปี 2562
วันที่ ๒๐–๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงดารเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน   กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหว
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)             โดยมี ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยมีจัดหางานจังหวัดขอนแก่น (นายปรีชา อินทรชาธร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดฝึกอบรมอาชีพ การจับตกแต่งผ้าแบบต่างๆ และก
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 	นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ นิลมนต์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงาน เข้าร่วมประชุมร่วมกับเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูน
วันที่ 19 กันยายน 2562 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน   กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยมีจัดหางานจังหวัดขอนแก่น (นายปรีชา อินทรชาธร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในกิจกรรมจัดฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอก
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้บริการผู้ประสบภัยธรรมชาติและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่

 1 2 3 >  Last ›