วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ออกบริการส่งเสริมการมีงานทำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ/รับงานไปทําที่บ้าน ให้ กับผู้มีรายได้น้อย ตำบลหนองแดง ตำบ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบและปราบปรามแรงงานต่างด้าวของจังหวัดขอนแก่น อำนวยการโดยนายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอแก่น ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ณ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ออกบริการส่งเสริมการมีงานทำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อำเภอนํ้าพอง และอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ/รับงานไปทําที่บ้าน ให้ กับผู้มีรายได้น
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นและปกครองจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ดังนี้ ๑. รถเข็นขายโรตี บริเวณตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำหรีดไปแสดงความเสียใจ กัฐนางสุนีย์ วันนา ภรรยา นายพงษ์สวัสดิ์ มูลฉวี ซึ่งเสียชีวิตที่ประเทศอิสราเอลด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศพส่งมาถึงบ้
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ออกบริการส่งเสริมการมีงานทำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ      ณ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ/รับงานไปทําที่บ้าน ให้ กับผู้มีรายได้น้อย ตำบล
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางาน จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น๒ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น โดยนายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการ

 1 2 3 >  Last ›