tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศจัดประชุมโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ผ่านทางวิดีโอ (Google Meet) เพื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2 ราย นอกจากนั้น ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ให้การช่วยเหลือ เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น กรณีนางสาวพิสมัย คูณคำ บ้านเลขที่ 200 หม
วันที่ 29 เมษายน 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 19 เมษายน 2565  ท่านจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมรายการ ทีวีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น มีงานทำ มีเงิน มีอาชีพ สู้โควิด 19
วันที่ 25-26 เมษายน 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมบรรยายหัวข้อ
วันที่ 21 เมษายน 2565  นายประภาส พรมหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ร่วมตรวจบรูณาการกับหน่วยเฉพาะกิจตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวจากกองทะเบียนจั

 1 2 3 >  Last ›