tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ มีสมบัติงาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565 ในหัวข้อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ซึ่งจัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนดอนโจดโนนเก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพและงานจัดหางานในประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ในหัวข้อดังต่อไปนี้        1. การเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทำ แ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศจัดประชุมโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ผ่านทางวิดีโอ (Google Meet) เพื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2 ราย นอกจากนั้น ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ให้การช่วยเหลือ เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น กรณีนางสาวพิสมัย คูณคำ บ้านเลขที่ 200 หม
วันที่ 29 เมษายน 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี ๒๕๖๕

 1 2 3 >  Last ›