tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา รุ่นที่ ๑๕ 	 หลักสูตร “การมัดหมี่ผ้าฝ้าย” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าเปือย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายรุจน์  รัง
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยบริการโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนาชุมชนเข้มแข็ง โดยรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ( Mobile Unit ) ร่วมกับ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  	ศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ หอ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 	บริษัทปิโตรเลี่ยมไทย คอร์เปเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มารับสมัครพนักงานตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ” มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครและสัมภาษณ์งานทั้งหมด จำนวน ๔๗ คน
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA)  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สำนักงานจัดหางาน กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ นำนักเรียนโครงการ ๓ม. (มีงาน มีเงิน และมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๑ คน ที่จะทำงานกับกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยอี - เทค จังหวัดชลบุรี

‹ First  < 100 101 102 103 104 >  Last ›