tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วัน 10 กรกฎาคม 2561   สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เวลา 04.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ สจ.ขก สนธิกำลังกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส. สภ.จว.จก. ออกตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561   เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยการจัดหน่วยให้บริการส่งเสริมด้านการมีงานทำ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ชุดตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว สจจ.ขก.ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยการจัดหน่วยให้บริการส่งเสริมด้านการมีงานทำ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ชุดตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว สจจ.ขก.สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต.ม. ตชด. ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว

‹ First  < 102 103 104 105 106 >  Last ›