tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เชิงรุกพบนายจ้างและสถานประกอบการเพื่อสำรวจความต้องการ
วันที่ 7 มีนาคม 2561  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิมาตรา ๓๕ สถานประกอบการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เชิงรุกพบนายจ้างและสถานประกอบการเพื่อสำรวจความต้องการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้ต้องขัง
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 สถานประกอบการ จำนวน ๒ แห่ง รายละเอียดดังนี้ ๑.	บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด กรณีจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ -	ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 กรณีให้ความช่วยเหลืออื่นใด ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอพระยืน จำนวน 9 ราย รายละเอียดดังนี้ 1.	บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย ) จำกัด จำนวน 3 ร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจรวจสอบการให้สิทธิคนพิการตาม มาตรา 35 กรณีจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่งรายละเอียด 1.	ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำนวน 3 ราย 2.	บริษัทมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด จำ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนำผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาแต่ละด้าน รวม 14 ประเภท จำนวน 14 ราย เข้ารับการอบรมการถ่ายทอดความรู้ภูมิ

‹ First  < 103 104 105 106 107 >  Last ›