tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายเลิศวีระ ดอกนารี เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริม
วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 งานจัดหางานในประเทศลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ 3ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิ
ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 (7) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด ที่ให้สิทธิตามมาตรา 35 (7) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ราย ดังนี้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจัดหางานในประเทศ บริการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ โดยส่งตัวนายประทุม บุญยิ้ม ตำแหน่งงานพนักงานประจำฟาร์มไก่ไข่ ให้กับนายจ้าง ณ บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับค่าจ้าง 10,000 บาทต่อเดือน
เจ้าหน้าที่งานต่างประเทศได้ลงไปให้คำแนะนำที่สำนักงานหนังสือ เดินทางจังหวัดชั่วคราวขอนแก่น

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›