วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน ฆารชม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศและคุ้มครองคนหางานฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานฝึกอบรมภาษ
วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยงานจัดหางานในประเทศ  และงานแนะแนวอาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ในหัวข้อการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน แนะแนวอาชีพและรับสมัครงานพร้อมทั้งแนะนำภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน ฆารชม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศและคุ้มครองคนหางานฯ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งานจัดหางานในประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ และการให้ความช่วยเหลืออื่นใด แก่คนพิการจำนวน ๒ ราย รายละเอียดดังนี้  ๑. นายคำสิงห์ ทงทะล
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสวัสดิดารและคุ้มครองแรงงาน สาธารณสุขอำเภอเมือง ป้องกันจังหวัด อำเภอเมืองและตำรวจภูธรอำเภอเมือง เข้าดำเนินการเจรจากับแรงงานเมียนมาร์และผู้บริหารบริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช เพื่อหา

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›