tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 4 มีนาคม 2556  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ตรวจสอบการขอให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ ของคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 4 บริษัท 10 ราย ดังนี้ 1. บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด ใ
วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานในประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการประชุมโครงการ 3 ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางก
วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานในประเทศร่วมกับงานแนะแนวอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานในการบริการประชาชน แล
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายฝ่ายจัดหางานในประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ตรวจสอบการให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางและอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 3 บริษัท 3
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายฝ่ายจัดหางานในประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ตรวจสอบการให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง จำนวน 7 บริษัท 21 ราย ดังนี้ 1. บริษ
วัน 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน ฆารชม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ งานจัดหางานต่างประเทศและคณะ ลงพื้นที่พบญาติและครอบครัว ของแรงงานไทยในยูเครน จากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าแรงงานในจังหวัดขอนแก่นท

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›