งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
16-02-2017 เวลา 11:01 น. ถึง 17-02-2017 เวลา 11:01 น. นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที