การประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น RSS

 

การประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น