ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง วีธีการ รายละเอียดการประเมินสมรรถะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ RSS