ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ RSS

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

1

2

3

4

5

6