"ขอนแก่นมีงานทำ" Facebook Live วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 - 11.30 น. ผ่านทาง Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น RSS