เชิญรับชมการ Live สด "ขอนแก่นมีงานทำ" ไปทำงานต่างประเทศในยุคโควิด-19 ผ่านทาง Facebook Live ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 - 11.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น RSS

 

เชิญรับชมการ Live สด "ขอนแก่นมีงานทำ" ไปทำงานต่างประเทศในยุคโควิด-19 ผ่านทาง Facebook Live ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 - 11.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น