สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งดให้บริการช่องทางติดต่อด้วยตนเอง เป็นการชั่วคราว RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งดให้บริการช่องทางติดต่อด้วยตนเอง เป็นการชั่วคราว